21.12.2016

Työmarkkinoille luvassa kahden luukun loukku

Ensi vuonna on tulossa isoja uudistuksia työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan. Työn vastaanottamista pyritään tekemään kannustavammaksi. Samaan aikaan toimeentulotuen perusosa siirtyy Kelaan ja harkinnanvarainen tuki jää kunnille.

Tarkoitus on varmasti hyvä. Toteutuksessa voi tulla haasteita, erityisesti keikkatöitä tai silpputyötä tekeville. Käytännössä täydentävää tukea myönnetään esim. lasten päivähoitomenoihin tai muihin erityiskuluihin, kuten lasten harrastusmenoihin. Joskus laskennassa lasketaan alaikäisen opintoraha perustoimeentulossa vanhempien tuloksi ja sitten taas tehdään uusi päätös täydentävänä toimeentulotukena toiselta momentilta, jolla paikataan täysmääräisesti tuloksi laskettu eli vähennetty opintoraha. Ensi vuonna tämä siis  tehdään kahdelta luukulta, mikä kuormittaa erityisesti lapsiperheitä.  

Keikkatyöläistä näyttäisi uhkaavan melkoinen kuitti- ja tositekaruselli: jokaisesta tehdystä työstä, tulee toimittaa palkkakuitti sekä Kelaan että kunnan toimeentulotukipäätöksiä tekevälle työntekijälle.

Kelan hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoi, että eduskunnassa on esitetty seuraava kirjallinen kysymys (KK 644/2016 vp) asiakkaan mahdollisuudesta henkilökohtaiseen keskusteluun 
ministeri Rehulalle vastattavaksi

"Onko ministeri tietoinen, että toimeentulotukiasiakkaan oikeutta henkilökohtaiseen keskusteluun eli toimeentulotukilain 14 e §:n toteutumista ei ole seurattu ja valvottu kaikissa kunnissa ja   
miten ministeri aikoo jatkossa seurata ja valvoa määräajan toteutumista sekä Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen että kuntien vastuulle jäävien ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osalta? "


What gets measured gets done. Nykyisillä mittareilla mitataan lähinnä prosessin tehokkuutta, eli sitä että päätös (hyvä tai huono, oikea tai väärä) tehdään 7 vrk kuluessa. Siitä voi sitten valittaa ja valituksen käsittely on n. 4-6 kk.

Pahoin pelkään, että epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät henkilöt joutuvat ensi vuonna kahden luukun loukkuun ilman mahdollisuutta selvittää elämäntilanteensa kokonaisuutta, johon harkinnan tulisi perustua.

Kehotan siis lapsiperheitä, pienyrittäjiä, itsensä työllistäjiä ja keikkatyöläisiä erityiseen tarkkaavaisuuteen ja etukäteissuunnitteluun sosiaaliturvan ja toimeentulotuen osalta.  Tilanteen tekee erityisen haastavaksi se, että Kela (päinvastoin kuin Verohallinto) ei voi antaa ennakkopäätöksiä tai linjauksia etukäteen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti